WAC 2023

Indaver

Afval: een kwestie van sorteren en weg ermee? Think again. Jouw afval is voor Indaver een bron van materiaal en energie!

In Antwerpen en Beveren beschikt Indaver over verschillende hoogtechnologische verbranding- en verwerkingsinstallaties geschikt voor de meest uiteenlopende soorten afval. Zo verwerkt Indaver niet alleen huishoudelijk afval, maar is het ook gespecialiseerd in de milieuveilige behandeling van industrieel en gevaarlijk afval.

Het verwerken van afval, is echter slechts een deeltje van het brede takenpakket van Indaver. Zo buigt het bedrijf zich ook over het volledig beheer van de afvalstromen van haar klanten. Indaver is voor heel wat bedrijven immers een slimme partner die meedenkt over hoe best omgaan met gevaarlijk afval op sites, hoe gespecialiseerde containerparken aanleggen en dergelijke meer. Indaver is voor heel wat overheden een partner voor het verwerken van hun afvalstoffen, maar helpt hen ook om het stedelijk afvak te beheren.

Een duurzaam materialen- en energiebeheer is de sleutel tot succes bij Indaver. Zo zet het bedrijf niet alleen in op een degelijke verwerking en zo mogelijk recuperatie van materiaal, daarnaast wendt het de energie die vrijkomt bij de verbranding van afval aan om de eigen plants en zelfs het net de bevoorraden. Afval wordt op die manier de bron van duurzaam materialen- en energiebeheer.

Om bovenstaande mogelijk te maken is continue procesinnovatie noodzakelijk. In de eerste plaats op het vlak van afvalverwerking, waar Indaver voortdurend processen evalueert en verbetert, maar ook op het vlak van dienstverlening, waar afvalbeheerssystemen steeds verder worden uitgekiend.

Zoals je merkt, is de slogan "Indaver, toonaangevend in duurzaam afvalbeheer" meer dan terecht!

Het gezicht van Indaver

MM

Magali Martens

HR Adviseur

+32 (15) 28 80 71

Vind chemie in je job

#WEARECHEMISTRY