Praxair

Met een omzet van 11 miljard dollar in 2011 is Praxair één van de belangrijkste producenten van industriële gassen wereldwijd. Industriële gassen zijn onder meer atmosferische gassen, procesgassen (kooldioxide, helium, waterstof), speciale gassen en medische gassen.

Je staat er niet meteen bij stil, maar de grondstof voor een flink deel van de activiteiten van Praxair is eenvoudigweg de lucht die we elke dag inademen. Het basisprincipe is simpel : Praxair zuigt lucht aan, filtert en comprimeert deze om hem daarna via extreme koeling vloeibaar te maken en te splitsen in zuurstof, stikstof en argon, de zogeheten atmosferische gassen. Deze zijn erg nuttig bij diverse verbrandingsprocessen of bij het onschadelijk maken van opslagtanks (inertisatie).

Behalve atmosferische gassen is Praxair ook sterk in de productie van industriële gassen, speciale gassen en medische gassen die in tal van toepassingen dagelijks hun meerwaarde bewijzen. Praxair kan bogen op maar liefst 3.000 patenten.

Naast eigen productiefaciliteiten, heeft Praxair ook talloze units op de sites van andere bedrijven. Praxair specialiseert zich ook in het beheer van gassen ter plaatse, in bewakingssystemen en pijpleidingen, in het beheer van diensten en warmtekrachtkoppeling en in het ontwerp ven de bouw van sleutelklare constructies.

Aangezien de productie van gassen een behoorlijk energie-intensieve activiteit is, zoekt Praxair voortdurend mee naar innovatieve groene oplossingen. Ook is de productie dermate flexibel afgesteld dat bij optimale klimatologische omstandigheden (veel wind, veel zon,…) automatisch meer geproduceerd wordt, waardoor Praxair maximaal gebruik maakt van groene stroom.

Wereldwijd telt Praxair 26.000 medewerkers. In België is Praxair actief in Zwijndrecht, Schoten, Olen en Oevel.

Vind chemie in je job

#WEARECHEMISTRY