Apeiron presenteert op de TURI Conferentie in Massachussets

Op 13 april 2021 presenteert Apeiron-Team tijdens de on-line TURI Conference over evaluatie van alternatieven.

TURI is het Toxics Use Reduction Institute in Massachusetts. Zij ondersteunen bedrijven bij het zoeken naar alternatieven voor het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen en vroegen Apeiron onze ervaring rond het vervangen van zeer zorgwekkende stoffen in Europa tijdens de conferentie te delen.

Europa is wereldwijd voorloper met de REACH regelgeving in de controle van het gebruik van chemische stoffen. Als ECHA een stof als zeer zorgwekkkend identificeert dan kan de Europese overheid beslissen dat de stof niet meer gebruikt mag worden. Apeiron-Team help bedrijven met het zoeken van alternatieven of met het genereren van een motivatie om de stof verder te mogen gebruiken tot een geschikt alternatief beschikbaar is. 

We delen onze ervaring in Europa met onze Amerikaanse collega’s die bedrijven ondersteunen die vrijwillig zorgwekkende stoffen vervangen. Op deze wijze versterkt Apeiron-Team haar internationaal netwerk en kunnen we onze ervaringen delen en leren van collega’s.

www.apeiron-team.eu