Chemicaliën als dienstverlening

Chemicaliën associëren we dikwijls met verbruiksgoederen. Nochtans het kan ook anders.

Reeds lang worden solventen als dienstverlening verkocht waarbij de producent van het solvent eigenaar blijft en de gebruiker geacht wordt zorg te dragen voor het solvent om na gebruik netjes terug te leveren aan de producent. De producent herwerkt het solvent en zet het opnieuw in voor gebruik bij hun klanten. Zo wordt het gebruik van solventen circulair. 

Apeiron-Team wil dit concept uitbreiden voor andere stoffen en in het bijzonder voor kunststoffen. Vele kunststoffen zijn na gebruik recupereerbaar via hergebruik, mechanische recyclage, chemische recyclage en als het niet anders kan door down-cycle naar brandstof. Deze processen van hergebruik en verschillende recylage kunnen parallel bestaan en hun gebruik hangt af van de aard van de het product dat gerecycleerd wordt. Zo kunnen bijvoorbeeld kunststoffen terug geleverd worden voor recyclage. Dit concept is toepasbaar wanneer de gebruiker de kunststoffen zo netjes als mogelijk weer aflevert na gebruik bij de partij verantwoordelijk voor de recuperatie ervan. Een sterke hefboom hierbij is “eigenaarschap”. Als de kunststof eigendom blijft van de producent wordt een hogere graad van recuperatie bereikt. 

Hiervoor ontwikkelt Apeiron-Team concepten voor circulaire business flows voor plastics: “polymers as a service”. Een bijzonder uitdagende materie waar niet enkel business maar ook regelgeving, wetgeving en zelfs gedragswetenschappen aan bod komen.

Op deze wijze wil Apeiron-Team een duurzame impact hebben en vanuit hun expertise met regelgeving, technische kennis en ondernemingszin nieuwe concepten uitwerken.

 https://apeiron-team.eu/